Zatrzymanie talentów oznacza zatrzymanie talentów

Millenialsi są wykształceni; według niektórych opinii, są najbardziej wykształconym pokoleniem w historii. Ale zbyt często nie są dobrze wyszkoleni.

Może to być przejście od teorii do praktyki: sale lekcyjne mogą być sterylnymi miejscami nauki bez działania. W wielu sytuacjach wydaje się, że Millennialsom brakuje umiejętności miękkich, które uczyniłyby ich efektywnymi pracownikami. Tę pustkę często maskuje się skargami na postawy roszczeniowe, sprzeczne motywacje lub po prostu brak uwarunkowań wynikających z doświadczenia w danej dziedzinie. Jednak pomimo tych wszystkich popularnych narzekań, nawet najbardziej doświadczeni menedżerowie i historyczne organizacje starają się zrozumieć, co Millenialsi mają do zaoferowania, jak wykorzystać tę ogromną studnię talentów i pomysłów oraz, oczywiście, jak przełamać trend zmiany pracy i zatrzymać wspaniałych pracowników, których udało im się przyciągnąć.

Nie ulega wątpliwości, że ich odmienne priorytety, pochodzenie i wykształcenie sprawiają, że Millennialsi zmieniają miejsce pracy, ponieważ dominują wśród nowej siły roboczej. Jeśli jednak chcesz skorzystać z zalet najbardziej wykształconego pokolenia w historii, musisz być przygotowany na to, że będziesz musiał nadrobić trochę zaległości, jeśli chodzi o ich szkolenia.

Wykształceni, ale niedoświadczeni

Część problemu leży w sposobie, w jaki stopnie naukowe są opakowane i reklamowane: zazwyczaj, pójście na uniwersytet jest sprzedawane jako klucz do zdobycia pracy. Niewiele szkół są wystarczająco zwinne, aby utrzymać ich program nauczania aktualne z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Okres przydatności do spożycia dyplomu jest znacznie krótszy niż szkoły (lub absolwenci) lubią przyznawać, a jak wiedzą pracodawcy, nawet najświeższy absolwent ma do nadrobienia zaległości, jeśli chodzi o przełożenie tej edukacji na wyniki w pracy.

Można wybaczyć studentom, że myślą, iż ich dyplomy czynią ich wartościowymi pracownikami; to prawdopodobnie przesłanie, które w pierwszej kolejności skłoniło ich do podjęcia nauki w szkole. Pracodawcy mają mniej wymówek, by nie dostrzegać luki między tym, czego mogą nauczyć szkoły, a tym, jakie umiejętności są potrzebne natychmiast. Możesz czekać latami, aż szkoły zaczną produkować absolwentów gotowych do rozpoczęcia pracy i rozwiązania konkretnych problemów, ale prawdopodobnie lepiej będzie, jeśli podejdziesz do swojej strategii rekrutacji i utrzymania pracowników z założeniem, że wiele nauki będzie musiało odbywać się w pracy, w sposób ciągły.

Jako rekruter lub pracownik działu HR, inwestowanie w edukację nadal ma wiele sensu. Dyplom wskazuje, że kandydaci mają zdolność do adaptacji, ciągłego uczenia się i wnoszenia do zespołu wszelkiego rodzaju wartości i kapitału ludzkiego. A tego właśnie ostatecznie potrzebujesz: pracowników, którzy są gotowi uczyć się nie tylko o swojej dziedzinie, ale także o Twoich potrzebach, problemach i rozwiązaniach, które mogą Ci zaoferować.

Szkolenie nie jest przeznaczone tylko dla nowo zatrudnionych

Mając ograniczone doświadczenie i sieci kontaktów zawodowych, Millennialsi i absolwenci ostatnich lat studiów nie zawsze są w stanie samodzielnie uzupełnić braki w umiejętnościach. Potrzebują pomocy w wypełnieniu tej luki, nauczeniu się umiejętności związanych z pracą, zarówno twardych, jak i miękkich, które pomogą im wykorzystać swój potencjał i skupić się na rozwiązywaniu problemów.

Bez tego rodzaju partnerstwa z pracodawcami, mającego na celu zmianę sposobu myślenia z edukacyjnego na szkoleniowy i wykonawczy, młodsi pracownicy i osoby ubiegające się o pracę mogą ulec pokusie powrotu do szkoły w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej lub lepszego zaspokojenia potrzeb pracodawcy.

Jednocześnie, kredyty studenckie (i związane z nimi zadłużenie) sprawiają, że milenialsi są nieco nieśmiali, jeśli chodzi o dalsze kształcenie. To może sprawiać, że pracodawcy wydają się antagonistyczni: wymagają doświadczenia, wykształcenia, referencji, entuzjazmu, ale co oferują?

Milenialsi chcą czegoś więcej niż tylko bezpieczeństwa finansowego, chcą bezpieczeństwa pracy. W dzisiejszych czasach jest to możliwe tylko dzięki ciągłemu uczeniu się. Wyraźne zaznaczenie, że szkolenia pracownicze są priorytetem dla wszystkich pracowników może być potężnym atutem. Każdy, od nowozatrudnionego do najstarszego członka zespołu, może zobaczyć, jak szybko wszystko się zmienia i zrozumieć, że bycie aktualnym wymaga czegoś więcej niż tylko wybrania odpowiedniej ścieżki kształcenia zaraz po ukończeniu szkoły średniej. Oferując partnerstwo w zakresie szkoleń, a nie tylko pracę, możesz poprawić zarówno poziom zatrudnienia, jak i utrzymania pracowników.

Strach przed nieistotnością

Jak się okazuje, starzy i młodzi mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Jedni i drudzy obawiają się nieistotności, wyrzucenia z pracy lub bycia zbyt niedoświadczonym, aby w ogóle ją zdobyć. Te obawy wynikają z potrzeby ciągłego szkolenia się i rozwoju zawodowego.

Pracodawca, który pomaga obu demografiom stać się i pozostać istotnymi, będzie miał większe szanse na utrzymanie tych, którzy są w stanie uczyć się i działać, nawet jeśli ich sytuacja - i rola - stale ewoluuje. Retencję można zatem poprawić w ten sam sposób, co rekrutację: szukaj osób uczących się, które mogą stać się wykonawcami. Nagradzaj wykonawców poprzez wspieranie ich nauki. Ostatecznie, ludzie cenią sobie cel bardziej niż pieniądze w swojej pracy i życiu; walka w zimnej wojnie o stawki wynagrodzeń jest podejściem o sumie zerowej, jeśli chodzi o retencję. Zapewnienie szkoleń jest rozwiązaniem korzystnym dla obu stron.

Bycie dobrze wykształconym jest mocną stroną, ponieważ współczesna praca podlega ciągłym zmianom: technologia i społeczeństwo zmieniają się tak szybko, że rozwiązania, na które jest zapotrzebowanie, również ulegają ciągłym zmianom. Dotrzymanie kroku wymaga zarówno edukacji, jak i szkoleń. Obecny system uniwersytecki przerzuca ten wydatek (w sensie czasu i pieniędzy) na studentów. Jeśli Twojej organizacji zależy na utrzymaniu pracowników, wynagrodzi tę inwestycję, zapewniając im szkolenia w zakresie umiejętności i rozwiązań, które pomogą im utrzymać się na szczycie.

Pobierz eBook i poznaj praktyczne pomysły na zaprojektowanie działań angażujących pracowników dla Twojego zespołu!

Zdjęcie na licencji Depositphotos.com