Zacznij rozmawiać teraz: Zwiększ zaangażowanie za pomocą Stay Interview

Faktem w prowadzeniu organizacji jest to, że pracownicy odchodzą i trzeba zatrudnić nowych. Czasami pracownicy odchodzą, ponieważ zmieniają styl życia, innym razem odchodzą, ponieważ nie są zadowoleni.

Aby dowiedzieć się dlaczego, nie czekaj, aby porozmawiać z pracownikiem, kiedy odchodzi z firmy. Bądź proaktywny i zacznij przeprowadzać wywiady pobytowe. Nie tylko pomogą Ci zatrzymać pracowników, ale mogą pomóc rozwiązać problemy, które poprawią zaangażowanie wszystkich pracowników.

Potrzeba przeprowadzania rozmów na temat pozostania w firmie jest jeszcze ważniejsza, ponieważ gospodarka się zmienia, a postrzeganie firm i lojalności pracowników ulega zmianie. W obecnym klimacie ekonomicznym coraz powszechniejsza staje się częsta zmiana pracy. Według ostatnich badań, 25% pracowników będzie miało 5 miejsc pracy przed ukończeniem 35 roku życia. Oznacza to, że średnia długość okresu zatrudnienia wynosi około 4,5 roku.

Podczas gdy większość pracodawców oczekuje, że nowi pracownicy pozostaną w firmie krócej niż 2 lata, nie oznacza to, że pracodawcy muszą siedzieć i czekać, aż ich pracownicy odejdą. Przyciągnięcie i zatrzymanie utalentowanych pracowników może być trudne. To może kosztować zasoby firmy, aby mieć dużo rotacji. Stay wywiady są doskonałym dodatkiem do metod retencji.

Podstawy wywiadu pobytowego

Stay wywiady są zaprojektowane, aby zrobić to, co mówią, sprawiają, że pracownik pozostaje. Wiele firm zaczyna mieć wywiady pobyt w celu uniknięcia o exit . Wywiad pobyt jest zwykle sit down spotkanie między menedżerem a pracownikiem, który odbywa się w regularnych odstępach czasu w ciągu roku. Intencją pobytu wywiadu jest poznanie perspektywy pracownika: co działa, co nie działa, i jak utrzymać pracownika zadowolony i zmotywowany.

Takie rozmowy mogą dać do zrozumienia, że pracownicy są doceniani i że firma chce ich zatrzymać. Mogą one również dostarczyć informacji zwrotnych o firmie od pracowników, którzy chcą w niej pozostać. Zmiany mogą być dokonywane na bieżąco, aby wyprzedzić wszelkie potencjalne problemy, które mogłyby spowodować rotację pracowników.

W niedawnym badaniu przeprowadzonym wśród 100 dyrektorów HR, tylko 27% stwierdziło, że firma przeprowadza wywiady dotyczące pozostania pracowników. 24% stwierdziło, że planuje przeprowadzać takie wywiady w najbliższej przyszłości.

Dla firm nie w 27%, istnieje wiele powodów, dlaczego pobyt wywiady mogą być korzystne dla organizacji.

Powody, dla których warto zacząć prowadzić stay interviews już teraz

Dostarczają ważnych informacji

Pracodawcy mają możliwość uzyskania informacji na wiele ważnych tematów:

Co pracownicy kochają w swojej pracy
Dlaczego pracownicy zostają w firmie
Co firma robi dobrze
Co firma może zrobić lepiej
Jakie są rodzaje frustracji lub problemów, z którymi borykają się pracownicy

Mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników

Większość pracowników chętnie przekazuje informacje zwrotne i dzieli się opiniami na temat pracy i firmy. Możliwość dzielenia się opiniami daje pracownikom poczucie, że pracodawcy zależy na nich i są gotowi poświęcić czas na wysłuchanie tego, co mają do powiedzenia. Dlatego też, rozmowy te są dobrym krokiem w kierunku zwiększenia zaangażowania pracowników.

Mają one również potencjał do poprawy morale, produktywności i postrzegania firmy przez pracowników. Według badań neuronaukowych, jeden z ośrodków nagrody w mózgu jest związany z kontrolą. Przeprowadzanie wywiadów i zapoznawanie się z ich wynikami może dać pracownikom poczucie kontroli nad ich życiem zawodowym, zwiększając zaangażowanie.

Mogą poprawić retencję

Kiedy pracodawcy wykorzystują informacje uzyskane z wywiadów pobytowych do wprowadzania zmian w firmie, mogą być one przydatne w poprawie retencji. Pracodawcy mogą wykorzystać informacje zwrotne i pokazać pracownikom, że ich słuchają i wprowadzą zmiany, aby poprawić jakość pracy. Zmiany te mogą zwiększyć retencję dla pracowników, z którymi przeprowadzono wywiady, ale także dla wszystkich pracowników.

Zapewniają osobiste interakcje

Wywiady stacjonarne dają pracodawcom i pracownikom szansę usiąść i omówić różne aspekty pracy i doświadczenia zawodowego. Wywiady dają pracodawcom możliwość nawiązania kontaktu z pracownikami na bardziej osobistym poziomie.

W odniesieniu do neuronauki, mózg jest organem społecznym. Pozytywne interakcje społeczne motywują ludzi. Rozmowy te stwarzają możliwości pozytywnej interakcji i zwiększonej aktywności mózgu w ośrodkach nagrody w mózgu związanych z relacjami społecznymi i empatią.

Są efektywne kosztowo

Dla tak wielu informacji, jak mogą one dostarczyć, posiadanie pracodawców przeprowadzających wywiady z pracownikami jest niezwykle opłacalne. Koszt tych wywiadów to w zasadzie czas potrzebny na ich przeprowadzenie.

Mogą pomóc pracodawcom w pomaganiu pracownikom

Pracodawcy mogą wykorzystać te wywiady, aby pomóc pracownikom poprawić ich wydajność. Niektórzy pracownicy mogą być bardzo zestresowani lub brakuje im produktywności. Pracodawcy mogą pomóc pracownikom w ocenie dopasowania pracy i możliwych celów kariery. Wywiady mogą również dać pracownikom szansę na wyjaśnienie, dlaczego zmagają się z problemami. Pracodawca ma wtedy szansę pomóc im stworzyć nowe cele i interwencje.

Jak ustawić idealny wywiad pobyt

Stworzenie planu ustanowienia systemu stay interviews jest ważne dla uczynienia stay interviews trwałym aspektem kultury firmy.

Kiedy przeprowadzać rozmowy

Większość ludzi zgadza się, że firmy powinny mieć stay interviews na regularnych zasadach. Może to oznaczać raz lub dwa razy w roku lub raz na kwartał.

Kto powinien brać udział w rozmowach kwalifikacyjnych

Pracownicy - Chociaż byłoby idealnie, aby przeprowadzić wywiad ze wszystkimi pracownikami, każdy od poziomu podstawowego do wyższej kadry kierowniczej, czasami nie jest to możliwe ze względu na czas lub zasoby. Niektóre firmy przeprowadzają wywiady z grupą pracowników, którzy mogą reprezentować wszystkie segmenty organizacji. Inne mogą wybrać niektórych pracowników, którzy są wysokie lub niskie wyniki w celu dowiedzieć się, jak utrzymać i przyciągnąć wysokich wykonawców i jak zwiększyć wydajność niskich wykonawców.

Pracodawcy - Podobnie jak w przypadku exit interview, decyzja o tym, kto prowadzi wywiady pobytowe może być decyzją krytyczną. Niektóre firmy używają członków działu HR, podczas gdy inne używają menedżerów lub przełożonych. Konieczne jest również powołanie zespołu, który będzie analizował informacje i tworzył plany działania w oparciu o uzyskane opinie.

Agencje zewnętrzne - W celu uzyskania jak najbardziej przydatnych informacji od pracowników, niektóre firmy zatrudniają agencje zewnętrzne do przeprowadzenia wywiadów. Zakłada się, że pracownicy będą bardziej skłonni do bycia otwartymi i szczerymi z osobą trzecią, niż z menedżerem lub pracownikiem działu HR. Minusem jest to, że zwiększa to koszty przeprowadzania wywiadów.

Jak przeprowadzać wywiady

Pracodawcy, którzy przeprowadzają wywiady pobytowe powinni przygotować się na najgorsze. Jeśli firmy naprawdę inwestują w wywiady, powinny zachęcać do szczerości. Ze szczerością wiążą się dobre i złe wiadomości.

Osoby przeprowadzające wywiady powinny zachęcać do szczerości, dając pracownikom do zrozumienia, że informacje, którymi się dzielą są poufne i że nie będzie żadnych konsekwencji za jakiekolwiek opinie.

O co powinni pytać prowadzący rozmowy kwalifikacyjne

Bez względu na to, z kim przeprowadzana jest rozmowa, rodzaje zadawanych pytań powinny dostarczyć firmie istotnych informacji na temat myśli, uczuć i opinii pracownika o firmie, pracy, liderach i ich wynikach.

Niektóre z poniższych pytań mogą być pomocne podczas prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych:

Co najbardziej podoba Ci się na tym stanowisku?

Jakie zadania lubi Pan/Pani wykonywać?

Co moglibyśmy zrobić, aby ułatwić Panu/Pani pracę?

W jaki sposób możemy pomóc Panu/Pani budować karierę?

Jak możemy pomóc Ci być bardziej efektywnym?

W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z pracy swojego menedżera?

Jak bardzo jesteś zadowolony z liderów w firmie?

Jak możemy pomóc Ci poprawić jakość Twojego życia?

Opowiedz nam o ostatnim wspaniałym dniu i o tym, co sprawiło, że był tak wspaniały.

Opowiedz nam o ostatnim złym dniu i co sprawiło, że był rozczarowujący.

Co należy zrobić po rozmowie kwalifikacyjnej?

Po tym jak firmy zaczną przeprowadzać wywiady pobytowe, powinny zacząć dzielić się wynikami z kierownictwem i pracownikami. Wraz z informacjami powinny dzielić się planami działań i inicjatywami zmian. To może być bardziej szkodliwe, aby mieć wywiady i nie tworzyć zmiany, niż byłoby nie mieć wywiady w ogóle. Może to być bardzo demotywujące dla pracowników, którzy czują, że poświęcili swój czas na podzielenie się swoimi opiniami, ale potem widzą, że ich opinie nie miały znaczenia.

Firmy rozpoczynające proces przeprowadzania wywiadów pobytowych mogą mieć trudności na początku, ale nagrody mogą być tego warte. Retencja i zaangażowanie są kluczowe dla zdrowia organizacji, zwłaszcza, że rotacja i mobilność pracy wzrasta coraz bardziej. Wykorzystanie wywiadów pobytowych może być doskonałym sprawdzianem dla organizacji i pomóc uniknąć konieczności przeprowadzania tak wielu exit interviews.

Pobierz eBook i poznaj praktyczne pomysły na zaprojektowanie działań angażujących pracowników dla Twojego zespołu!

Zdjęcie na licencji Depositphotos.com