Termin podatkowy i inne zmiany w sezonie podatkowym

W związku z pandemią wirusa COVID-19 zachodzi wiele zmian podatkowych, w tym zmiany terminu płatności podatku. Zmiany te dotyczą zarówno osób fizycznych, małych przedsiębiorstw, jak i podmiotów zwolnionych z podatku. Niniejszy artykuł zawiera ogólny przegląd federalnych ulg podatkowych oraz zmian, które zostały ostatnio wprowadzone.

 

Dzień ostatecznego terminu podatkowego

Departament Skarbu oraz Internal Revenue Service ogłosiły, że termin składania federalnych wniosków podatkowych został przedłużony z 15 kwietnia 2020 r. do 15 lipca 2020 r. Płatności federalnego podatku dochodowego zostały również odroczone. Płatności federalnego podatku dochodowego są również odroczone do 15 lipca 2020 roku, bez odsetek i kar, niezależnie od kwoty zaległości. Odroczenie dotyczy wszystkich podatników, w tym osób fizycznych, spadkowych, trustów, korporacji i innych osób nie płacących podatku od osób prawnych, jak również tych, którzy płacą podatek od samozatrudnienia.

 

Ulgi i odliczenia podatkowe

Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act), uchwalony 27 marca 2020 r., ma na celu zachęcenie kwalifikujących się pracodawców do utrzymania pracowników na liście płac, pomimo doświadczania trudności ekonomicznych związanych z COVID-19, poprzez ulgę podatkową na utrzymanie pracowników.

Ulga na utrzymanie pracowników to zwrotna ulga podatkowa na poczet niektórych podatków od zatrudnienia w wysokości 50% kwalifikowanych wynagrodzeń, które kwalifikujący się pracodawca wypłaca pracownikom po 12 marca 2020 r., a przed 1 stycznia 2021 r.

Ustawa Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) zawiera dwa oddzielne przepisy: The Emergency Paid Sick Leave Act (EPSLA) oraz The Emergency Family and Medical Leave Expansion Act (Expanded FMLA). Zapewnia ona małym i średnim przedsiębiorstwom zwrotne ulgi podatkowe, które zwracają im, dolar za dolara, koszty zapewnienia pracownikom płatnych wynagrodzeń za czas choroby i urlopu rodzinnego w przypadku urlopu związanego z COVID-19.

Small-Employer FICA Tax Relief dotyczy płatnych zwolnień lekarskich i rodzinnych zwolnień lekarskich, które są autoryzowane przez ustawę, są zwolnione z 6.2% składnika podatku Social Security w federalnym podatku od wynagrodzeń pracodawcy, który normalnie odnosi się do płac. Pracodawcy muszą zapłacić 1.45% podatku Medicare, ale mogą ubiegać się o kredyt na tę kwotę.

 

Inne zmiany podatkowe

Kwoty Standard Deduction zostaną nieznacznie podwyższone w tym roku w porównaniu do lat poprzednich.

Single & Married Filing Separate $12,200

Head of Household $18,350

Małżeństwo składające zeznanie wspólne $24,400

 

Kary ubezpieczeniowe za brak ubezpieczenia zdrowotnego nie obowiązują już dla federalnych zeznań podatkowych za rok 2019. Jednakże niektóre stany mają swój własny mandat na ubezpieczenie zdrowotne.

Alimony Deduction zostało zlikwidowane dla orzeczeń rozwodowych podpisanych po 31 grudnia 2018 roku, które wymagają płatności alimentów. Płatnik nie będzie miał prawa do odliczenia za dokonane płatności, ani też odbiorca nie będzie zobowiązany do uznania alimentów za dochód na swoich zeznaniach podatkowych.

 

Czy Twoje sprawozdania finansowe i dokumentacja księgowa dają Ci to, czego potrzebujesz, aby zoptymalizować oszczędności podatkowe? Czy rozważałeś współpracę z renomowaną i doświadczoną firmą księgową?

Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu księgowości lub usług rachunkowych, albo masz pytania dotyczące zrozumienia nowych zmian podatkowych, skontaktuj się z Consultance Accounting, a my z przyjemnością Ci pomożemy.