Poza podstawami mózgu: 5 lekcji neurobiologii dla liderów

W Podstawach mózgu przyjrzeliśmy się wielu strukturom w mózgu i ich funkcjonowaniu. W tej części przyjrzymy się bardziej szczegółowo temu, jak wpływają one na przywództwo i miejsce pracy. Ponieważ są to złożone zagadnienia, szczególnie dla osób, które dopiero poznają neuronaukę, zebraliśmy 5 lekcji neuronauki dla liderów, które rzucą nieco światła na praktyczną stronę tych pojęć.

1. Mózg jest plastyczny

Kiedyś sądzono, że po osiągnięciu pewnego wieku mózg przestaje się rozwijać i nie można go zmienić. Od tego czasu udowodniono, że to nieprawda. Może być trudniej zmienić niektóre aspekty mózgu po pewnym czasie, ale mózg nadal jest bardzo plastyczny przez całe życie.

Mózg wciąż się reformuje i zmienia swoje struktury w zależności od tego, jak bardzo lub jak mało ścieżek jest używanych. Oznacza to, że zawsze możemy nauczyć się nowych rzeczy.

Ścieżki są tworzone przez połączenia neuronów. Każdy neuron ma średnio około 1,000 "ramion" zwanych dendrytami, które łączą go z innymi neuronami. Połączenie między komórkami nazywane jest synapsą i zachodzi przez małą szczelinę zwaną szczeliną synaptyczną.

Sposób, w jaki neurony wymieniają się informacjami, polega na wysyłaniu i odbieraniu neuroprzekaźników przez tę niewielką szczelinę. Neuroprzekaźniki uruchamiają proces chemiczny, który tworzy ładunek elektryczny przemieszczający się przez neuron. Ten proces ładunku elektrycznego, neuroprzekaźników, ładunku elektrycznego i tak dalej jest tym, co tworzy ścieżkę neuronów. Jest takie powiedzenie: "Komórki, które strzelają razem, łączą się w przewody". Oznacza to, że ucząc się nowego zadania lub o nowej osobie, najlepszym sposobem na nauczenie się go jest wykonanie go wiele razy, tak aby neurony "strzelały razem" i w końcu "drutowały razem".

Nigdy nie jest za późno, aby lider lub pracownik nauczył się nowej umiejętności lub nowego sposobu działania. Zmiana jest czasem trudna, ale badania mówią nam, że jest możliwa.

2. Nasze mózgi lubią nagrody

Emocje są ważnym aspektem tego, jak zmienia się mózg i jak się uczymy. Pozytywne uczucia aktywowane przez system nagród w mózgu wzmacniają ścieżki i poprawiają uczenie się. Układ nagrody jest bardzo złożony i posiada ścieżki w wielu obszarach mózgu, ale często jest regulowany przez neuroprzekaźnik dopaminę.

Te ścieżki i pozytywne uczucia z nimi związane były badane przy użyciu nielegalnych narkotyków, które zwiększają dopaminę. W innych badaniach naukowcy odkryli, że dopamina odgrywa również rolę w koncentracji uwagi i motywacji.

W mózgu istnieją dwa główne układy nagrody związane z uwagą i motywacją: pierwotny i wtórny. Nagrody pierwotne związane są z podstawowymi potrzebami, takimi jak jedzenie, woda i schronienie. Czujemy się dobrze, kiedy te potrzeby są zaspokojone. Nagrody wtórne pomagają nam przetrwać, ale nie są niezbędne do przeżycia. Należą do nich takie rzeczy jak informacje, władza, zaufanie, dotyk, uznanie i społeczność.

Dla liderów, nagrody są często skutecznym sposobem motywowania pracowników. Na podstawie badań neurobiologicznych można stwierdzić, że niektóre nagrody wyzwalają więcej dopaminy niż inne. Zobaczysz, że pieniądze lub dobra materialne nie znajdują się na tej liście. Wiele z tych nagród jest w jakiś sposób związanych z interakcją społeczną.

Podążając za nauką, liderzy mogą zweryfikować swój system motywacji i nagród, aby rozważyć pomysły, które okazały się być satysfakcjonujące dla mózgu. Chociaż każdy pracownik jest inny, istnieje wiele kategorii nagród, które warto wdrożyć, aby naprawdę aktywować ścieżkę nagrody u pracownika. Więcej dopaminy oznacza pracowników, którzy są szczęśliwsi, bardziej skoncentrowani i zmotywowani.

3. Potęga neuronów lustrzanych

Na początku lat 90-tych naukowcy odkryli neurony lustrzane. Odkryli oni, że kiedy jedna osoba obserwuje drugą, która wykonuje jakąś czynność, neurony tej pierwszej osoby uruchamiają się tak, jakby rzeczywiście ją wykonywała. Powszechnym przykładem jest ziewanie. Badania wykazały, że ziewanie może być zaraźliwe. Dlaczego? Neurony lustrzane. Kiedy jedna osoba ziewa, a druga obserwuje, ścieżki neuronalne odpowiedzialne za ziewanie w mózgu obserwatora są aktywowane, powodując, że on również ziewa.

Chociaż może to wyjaśniać, dlaczego ziewanie może wydawać się podróżować po całym biurze, neurony lustrzane są naprawdę ważne dla uczenia się, świadomości emocjonalnej i empatii. Kiedy obserwujemy, jak ktoś coś robi, nasz mózg uczy się, jak to robić. Kiedy widzimy, że ktoś przeżywa emocje, nasz mózg również je przetwarza, zwiększając tym samym empatię.

Neurony lustrzane mogą być ważnym aspektem przywództwa, ponieważ możemy zobaczyć, jak nasze stany emocjonalne i fizyczne jako liderów uczą naszych pracowników, jak mają postępować i jak emocjonalnie na nas reagować. Kiedy odzwierciedlanie jest związane z określoną potrzebą i kiedy jest rozumiane ze znanego nam punktu widzenia, efekt jest silniejszy. Neurony lustrzane po raz kolejny dowodzą, jak bardzo ludzie są zwierzętami społecznymi. Ludzie są silnie związani z otaczającymi ich ludźmi i środowiskiem.

Ze względu na to połączenie, liderzy mogą tworzyć środowiska, w których ludzie mogą odzwierciedlać innych, tworząc atmosferę współpracy i uczenia się oraz pracy. Jednostki są ważne dla zespołu, a zespół jest ważny dla jednostek dzięki mocy neuronów lustrzanych.

4. Emocje są wszystkim

Wielu ludzi chce wierzyć, że mogą podejmować decyzje oparte wyłącznie na wolnej woli i ich racjonalnych umysłach. To nie jest często wspierane przez naukę, ponieważ badania wykazały, że istnieje wiele nieświadomych procesów, które wpływają i dyktują, dlaczego zachowujemy się w sposób, w jaki to robimy.

Procesy te podążają ścieżkami mózgowymi, które zostały wprowadzone w życie, gdy byliśmy bardzo młodzi. W większości przypadków podjęliśmy decyzję, zanim jeszcze o niej pomyśleliśmy. Dzieje się to w układzie limbicznym. Nasza kora mózgowa musi następnie zracjonalizować decyzję poprzez język i planowanie, co prowadzi do tego, co niektórzy mogą nazwać iluzją wolnej woli. Nie znaczy to, że kora mózgowa nie może wpływać na układ limbiczny. Można to zaobserwować u osób, które praktykują medytację i uważność (mindfulness).

Dla lidera szczególnie przydatna jest wiedza o tym, że w obliczu stresu lub zagrożenia funkcje wykonawcze mózgu wyłączają się, pozostawiając nieświadome procesy układu limbicznego odpowiedzialne za podejmowanie decyzji. Te części mózgu reagują na emocje i instynkt przetrwania.

Liderzy muszą być również świadomi, że jeśli chodzi o uczenie się i budowanie zespołu, zmiany nie zachodzą w kontekście mózgowym, ale w układzie limbicznym. Dzięki skutecznym firmowym nagrodom i interwencjom może rozpocząć się powolny proces zmiany układu limbicznego.

5. Tworzenie środowiska pracy opartego na mózgu

Przedstawione informacje stanowią punkt wyjścia do stworzenia środowiska pracy opartego na tym, co jest zdrowe dla mózgu. Liderzy, którzy ignorują sposób funkcjonowania mózgu, pozostawiają wiele do życzenia. Czasami może być świetnie, ale potem może się coś wydarzyć i sytuacja może się pogorszyć. Środowisko pracy oparte na mózgu może pomóc liderom w skutecznym radzeniu sobie ze wzlotami i upadkami klimatu gospodarczego.

Bądź liderem opartym na mózgu, pomagając ludziom poprawić środowisko pracy, a środowisku pracy poprawić ludzi. Oba te czynniki wpływają na siebie nawzajem, a w działającym systemie motywacja, wzrost i produktywność będą się wzajemnie napędzać. Z czasem środowisko to faktycznie zmieni mózgi ludzi w nim przebywających, dzięki czemu zespół i organizacja będą w stanie lepiej przystosować się do zmian.

Ten artykuł jest częścią naszej serii Neuroscience For Business. Zobacz wszystkie artykuły z tej serii tutaj.

Obraz wektorowy na licencji Depositphotos