Oszczędności podatkowe

Oszczędności podatkowe

Nowy przepis podatkowy: Plan optymalizacji oszczędności podatkowych dzięki uporządkowanej dokumentacji księgowej

Niniejszy artykuł zawiera ogólne omówienie nowego przepisu podatkowego zawartego w sekcji 199A i jego potencjalnego wpływu na małe firmy. W momencie pisania tego bloga, właściciele firm i ich doradcy podatkowi wciąż szukają jasności co do zastosowania tego przepisu i różnych ograniczeń w nim zawartych. Istnieją jednak pewne konkretne działania mające na celu oszczędności podatkowe, które można podjąć już teraz.

Kontekst:

Ustawa Tax Cuts and Jobs Act została uchwalona 22 grudnia 2017 roku. Zawiera ona nowy przepis, Section 199A, zapewniający 20% odliczenie od dochodu z działalności gospodarczej. Zgodnie z sekcją 199A, właściciele jednoosobowych firm, S corps i spółek osobowych mogą kwalifikować się do odliczenia 20% kwalifikowanego dochodu z działalności gospodarczej w kwalifikowanej branży lub biznesie, pod pewnymi warunkami. Celem jest zapewnienie obniżki podatku dla tego typu firm, podobnej do korzystnej obniżki podatku dla korporacji typu C.

Oszczędności podatkowe: Czy dotyczy to Twojej firmy?

Krótka odpowiedź brzmi: to zależy. Musisz być kwalifikowaną firmą, z kwalifikowanym dochodem z działalności gospodarczej. Ostrzegam, że nowe przepisy są skomplikowane i zawierają wiele ograniczeń, ale proszę o wyrozumiałość, gdyż przedstawię kilka najważniejszych punktów!

Kwalifikowany handel lub biznes:

Niektóre firmy nie będą mogły skorzystać z odliczenia. Zgodnie z wytycznymi IRS, "określony handel lub biznes usługowy" (SSTB) nie kwalifikuje się do odliczenia - chyba, że jego dochód jest poniżej pewnych progów.

Tak więc, na przykład, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem firmy, która świadczy usługi w dziedzinie zdrowia, prawa, księgowości lub konsultingu, niestety będziesz generalnie pasował do tej kategorii SSTB, ponieważ twój biznes polega na świadczeniu usług, w których głównym atutem jest reputacja lub umiejętności jednego lub więcej pracowników. Wiele innych osób świadczących usługi również zalicza się do tej kategorii SSTB. Jednakże, jeśli cały Twój dochód podlegający opodatkowaniu na formularzu 1040 jest poniżej limitów ($315,000 w przypadku małżeństw składających zeznanie wspólnie lub $157,500 dla wszystkich innych podatników), może mieć zastosowanie pełne odliczenie.

Qualified Business Income (QBI):

Zgodnie z wytycznymi IRS, "QBI jest kwotą netto kwalifikowanych pozycji dochodu, zysku, odliczenia i straty z jakiejkolwiek kwalifikowanej transakcji lub biznesu. Liczone są tylko pozycje uwzględnione w dochodzie podlegającym opodatkowaniu. Ponadto, pozycje te muszą być efektywnie związane z amerykańską działalnością handlową lub gospodarczą. Pozycje takie jak zyski i straty kapitałowe, niektóre dywidendy i dochody z odsetek są wykluczone."

Jak oblicza się wysokość odliczenia?

Całkowita kwota odliczenia może być ograniczona w zależności od twojej sytuacji. Jeśli nie przekroczyłeś wspomnianego wyżej progu $315,000/$157,500, otrzymujesz pełne odliczenie. Dla tych, którzy przekroczyli próg, istnieją pewne limity odliczeń oparte na zarobkach W-2 i pewnych kwotach kwalifikowanej własności. Ograniczenia te są stopniowo wprowadzane w określonych przedziałach w roku podatkowym 2018. Po szczegóły odsyłam do wskazówek IRS.

Co z dochodami ze sprzedaży detalicznej?

Dla firm SSTB, które nie tylko wykonują specjalistyczne usługi, ale również sprzedają jakieś produkty, polecam porozmawiać ze swoim doradcą podatkowym o możliwości odliczenia dla tych gałęzi biznesu, gdyż może to mieć znaczący wpływ na Twoje finanse. To prowadzi do mojej rady, co możesz zrobić, aby ułatwić sobie dobre planowanie już teraz, aby pomóc swojemu doradcy podatkowemu w byciu w najlepszej pozycji do optymalizacji swoich oszczędności podatkowych.

Co możesz zrobić teraz, aby się przygotować?

Być może właśnie teraz drapiesz się po głowie, zastanawiając się co możesz zrobić zanim zostanie wydanych więcej wskazówek na temat tego przepisu i wielu innych, które zostały ostatnio uchwalone. Aby zrozumieć możliwe skutki podatkowe dla Twojej firmy - zarówno pozytywne, jak i negatywne, Ty i Twój doradca podatkowy musicie wiedzieć, co następuje:

- Ile wynosi dochód z każdej gałęzi działalności w ramach praktyki
- Jakie są koszty związane z każdą działalnością
- Dokładnego rozliczenia tego, co posiadasz i tego, co jesteś winien (tj. kategorii aktywów i pasywów)

Czy Twoje sprawozdanie finansowe i podstawowe zapisy księgowe dają Ci to, czego potrzebujesz, aby zoptymalizować swoje oszczędności podatkowe? Jeśli nie, to czas rozważyć współpracę z renomowaną i doświadczoną firmą księgową!

Masz pytania dotyczące oszczędności podatkowych? Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania i/lub potrzebujesz pomocy w uporządkowaniu swojej dokumentacji finansowej, proszę skontaktuj się ze mną, chętnie z Tobą porozmawiam. Orin Schepps, założyciel i prezes @consultanceaccounting https://www.consultancellc.com

Disclaimer: Consultance Accounting nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu zapewnienia i nie powinien być traktowany jako porada podatkowa lub prawna.