Nowa rola CHRO

Jako były CHRO (Chief Human Resources Officer), dobrze znam tę rolę. Lider zespołu HR, powiernik CEO, osoba odpowiedzialna za osoby, które napędzają większą korporacyjną machinę. Łagodzimy ryzyko prawne, optymalizujemy wydajność, zajmujemy się rozwojem osobistym i zawodowym, a w zasadzie upewniamy się, że firma może robić to, co chce robić.

Zbyt uproszczone, być może, ale w swojej istocie, to jest to, co rola tradycyjnie zawsze zrobić. Jest to opis stanowiska w pigułce z odrobiną podróży i zarządzania kryzysowego wrzucony.

Problem z tym opisem jest taki, że jest on niewiarygodnie ograniczający i przestarzały. To jest stary HR. To my napędzamy procesy, które pomagają w pracy większej maszynerii firmy. Przepychamy papier. Pomagamy im uniknąć procesów sądowych związanych z HR. Szkolimy. Nie, żeby którekolwiek z tych działań było nieistotne. Ale rola, dział, sama praktyka HR jest w stanie zrobić o wiele więcej.

Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, za co odpowiedzialny jest dział HR: za zasoby ludzkie. Mówi o tym sama nazwa. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co jest siłą napędową firmy. Korporacja nie może bez nich działać, branża upadłaby bez nich, cele, marzenia i rentowność naszych organizacji spoczywają na ich barkach.

Ludzie są czymś więcej niż tylko przepychaniem papierów; są kluczem do zdolności korporacyjnych. Jako właściciel wszystkiego, co ma związek z wykorzystaniem, motywacją i długowiecznością tych zasobów, HR jest właścicielem zdolności korporacyjnych. Bez nas nic nie zostanie zrobione. Czy nie nadszedł czas, abyśmy zaczęli się tak zachowywać?

Potrzebujemy nowej definicji CHRO

Biorąc pod uwagę te informacje, można dostrzec nowszą, większą definicję CHRO. Posiadają oni klucze do możliwości korporacyjnych. W dużym stopniu są kapitanem statku. Jaka jest przyszłość tych zasobów? Skąd nadejdzie kolejna ewolucja talentów? Co należy zrobić, aby przesunąć operacje w celu wsparcia ich wejścia na rynek? Jak przyciągnąć tę następną ewolucję talentów? Czy masz zdolność do tworzenia talentów, czy też musisz je kupować?

Podejmując te decyzje, CHRO decyduje o tym, w jaki sposób ich budżety wpłyną na rentowność całej firmy. W rzeczywistości działają oni jako właściciele firm. Są dyrektorami generalnymi. Dlaczego tak, w rzeczy samej, są: CHRO są dyrektorami generalnymi HR. Nadszedł czas, abyśmy zaczęli traktować ich w ten sposób.

CHRO to rola biznesowa

Dyrektorzy generalni działają w oparciu o szerszą strategię biznesową. Wykorzystują swój budżet w celu zwiększenia rentowności i zmniejszenia kosztów ogólnych.

HR ma wpływ na ogólną kondycję biznesową całej korporacji, więc dyrektor generalny ds. zasobów ludzkich powinien przyjąć pozycję niewiarygodnej władzy. Powinny one wejść w pozycji większego planowania korporacyjnego. Powinien współdziałać z zarządem. Powinni uczestniczyć w konferencjach przywódczych z CEO, ponieważ powinni planować kierunek korporacyjny z tą osobą, a nie planować wykonanie za nią.

W mojej przyszłej książce i w rozmowach z moimi obecnymi klientami dość mocno podkreślam tę nową definicję CHRO. Musimy zacząć patrzeć na to stanowisko z taką wagą, jaką ono niesie, i musimy przenieść je z procesów i procedur na planowanie i strategiczne kierowanie. To jest przyszłość CHRO, a czas, aby wykorzystać tę szansę, jest teraz. Skontaktuj się ze mną już dziś i wprowadźmy zmiany w Twojej organizacji już dziś.

Pobierz białą księgę i przekonaj się, jak możesz stworzyć zintegrowane, angażujące doświadczenia pracowników, wykorzystując analitykę personalną!