Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

kalkulator

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Płace i zasoby ludzkie to dwa z najtrudniejszych aspektów prowadzenia firmy. Każdy właściciel firmy jest zobowiązany do płacenia podatków. Ustawa podatkowa tworzy bezzwrotne świadczenie pieniężne, zwane podatkiem, na rzecz Skarbu Państwa, Województwa, Powiatu lub Gminy. Podatki są bezzwrotne, obowiązkowe i nieodpłatne. Jakie podatki muszą płacić polscy przedsiębiorcy i jakie są ich stopy zwrotu?

Podatek dochodowy - obowiązek każdego przedsiębiorcy

Podatek dochodowy jest najbardziej powszechnym podatkiem, jaki muszą płacić przedsiębiorcy. Musi go zapłacić każda firma, która osiąga dochód. Jego wysokość może być zróżnicowana w zależności od tego, jaki rodzaj opodatkowania deklaruje przedsiębiorca. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym można go rozliczać na dwa sposoby. Można albo rozliczać się podatkiem liniowym o stałej wartości 19%, albo według stawki podatkowej, która wynosi odpowiednio 17% lub 32%. Inną opcją są zryczałtowane formy opodatkowania, czyli karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany.

Inne podatki

Wielu przedsiębiorców musi płacić dodatkowe podatki. Trudności sprawia prowadzenie ewidencji podatkowej firmy. Należą do nich:

  • Podatek od wartości dodanej (lub VAT) wynosi zazwyczaj 23%, ale czasami może wynosić 8%, 10% lub 5%.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi zazwyczaj od 0,5% do 2% wartości transakcji.
  • Podatek od nieruchomości jest podatkiem od gruntów, budynków i budowli. Jest on ustalany przez gminę.
  • Podatek od środków transportowych, czyli opłata nakładana przez gminę na przedsiębiorców, którzy posiadają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe lub naczepy.
  • Opłata za korzystanie ze środowiska. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy magazynują, pobierają lub wprowadzają wodę, gazy, pyły lub ścieki do powietrza, ziemi lub wody.

Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy dobrze jest powierzyć prowadzenie ewidencji podatkowej i księgowości biuru rachunkowemu. Pozwoli to na szybkie i rzetelne wykonanie niezbędnych prac księgowych, a także na profesjonalną obsługę księgową i rachunkową.

Więcej na temat podatków, biznesu, księgowości znajdziesz na https://comarch-rozwiazania.pl/

księgę przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji to dobra praktyka

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów lub rozliczają się na zasadzie ryczałtu i wykorzystują środki trwałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Obejmuje ona między innymi,

  • budowle, budynki i lokale
  • maszyny, urządzenia,
  • środki transportu
  • inne elementy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. zawiera szczegółowe regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji środków trwałych. Przepisy te przewidują m.in. możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów firmy, a tym samym legalnej optymalizacji podatkowej.

Ewidencja obejmuje informacje o dacie nabycia, dacie przyjęcia do używania oraz dacie likwidacji lub zbycia.