Chcesz zaoszczędzić miliardy? Przestań ignorować zdrowie psychiczne

  • W ciągu roku 1 na 5 dorosłych osób w USA doświadcza choroby psychicznej.
  • Prawie 50% osób w USA doświadczy choroby psychicznej przynajmniej raz w życiu.
  • U 1 na 4 dorosłych w Wielkiej Brytanii zdiagnozowano chorobę psychiczną.
  • 100 000 000 000 dolarów - Straty ekonomiczne wynikające z braku skutecznego leczenia chorób psychicznych w USA.
  • Wzrasta to do ponad 200 000 000 000 dolarów, gdy bierze się pod uwagę nadużywanie substancji.

Statystyki te oświetlają zarówno przygnębiający stan zdrowia psychicznego, jak i ogromne koszty finansowe jego ignorowania.

Rozbicie kosztów

225 miliardów dolarów rocznie to oszałamiająca liczba. Ale to jest koszt ekonomiczny nieleczonej choroby psychicznej i nadużywania substancji.

Według ostatnich badań, większość kosztów pochodzi z upadków w wydajności pracy. Spadki te wynikają z absencji i prezenteizmu. Większość pracodawców śledzi, kiedy i jak często pracownik jest nieobecny, ale niewielu bada, jak często pracownicy przychodzą do pracy, gdy są chorzy. Łącznie, tacy pracownicy mogą kosztować pracodawcę około 1 600 dolarów rocznie na osobę. 20% kosztów przypisuje się absencji, podczas gdy około 80% wynika z prezenteizmu.

Wydaje się jasne, że wielu pracowników idzie do pracy, mimo że nie będą oni zbyt produktywni. Ta utrata produktywności jest bardzo szkodliwa dla firm, a jednak często niedostrzegana.

Wpływ na pracodawców

Około 85% pracodawców oferuje Programy Pomocy Pracownikom (EAP), ale tylko 24% pracowników z nich korzysta.

Czasami pracodawcy nie rozumieją lub nie doceniają wpływu, jaki dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników ma na organizację. Nawet jeśli firmy posiadają programy wellness dla pracowników, to są one skuteczne tylko wtedy, gdy zarówno pracownicy, jak i pracodawcy dokładają wszelkich starań, aby odnieść sukces. Wiele z tych programów kładzie nacisk na zdrowie fizyczne, a zaniedbuje zdrowie psychiczne.

Firmy powinny przemyśleć tę strategię, ponieważ spadek produktywności jest w większym stopniu spowodowany problemami ze zdrowiem psychicznym niż fizycznym.

Sama depresja kosztuje pracodawców od 44 do 200 miliardów dolarów rocznie, z czego większość wynika z absencji chorobowej. Osoby, u których zdiagnozowano depresję, ale które nie szukają leczenia psychiatrycznego, zużywają od dwóch do czterech razy więcej środków na opiekę zdrowotną niż ich rówieśnicy.

Stygmatyzacja i kultura firmy

Wiele osób cierpiących na choroby psychiczne rozumie wpływ, jaki mają one na ich życie i pracę, ale wiele z nich nic z tym nie robi. Osoby te są często świadome piętna związanego z problemami ze zdrowiem psychicznym i mogą obawiać się utraty pracy, nieotrzymania awansu lub innych konsekwencji.

Ponad połowa ankietowanych w jednym z ostatnich badań stwierdziła, że nie powiedziała swojemu pracodawcy o tym, że zdiagnozowano u niej depresję.

Prawie 50% z tych osób stwierdziło, że poinformowanie pracodawcy było ryzykowne, ponieważ mogli stracić pracę.

Więcej niż zdrowie psychiczne

Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą również powodować wiele pośrednich kosztów dla firmy. Jeśli przyjrzymy się konkretnie depresji, zauważymy, że jest ona związana z wieloma innymi problemami, które również należy zbadać, analizując koszty związane ze zdrowiem psychicznym.

Depresja jest często połączona z innymi chorobami. Wiele osób cierpiących na depresję może mieć również objawy lęku, PTSD i nadużywania substancji. Zaburzenia te mogą również prowadzić do objawów fizycznych, takich jak przewlekły ból, zmęczenie, trudności ze snem i problemy żołądkowo-jelitowe. Koszty związane z innymi problemami są często wyższe niż koszty samej depresji.

Znaczenie prezenteizmu

Najczęściej wydajność pracownika spada, gdy przeżywa on stresujące wydarzenie. Rodzaj zdarzenia i jego objawy mogą decydować o przyczynach spadku produktywności. Badania wykazały silną korelację pomiędzy chorobą fizyczną a absencją oraz chorobą psychiczną a prezenteizmem.

Prezenteizm jest często bardziej powszechny u pracowników, którzy zarabiają mniej, są słabego zdrowia i mają dzieci. Pracownicy ci mogą uważać, że nie mogą sobie pozwolić na opuszczenie pracy, nie mają nikogo innego, kto mógłby wykonać ich zadania, nie potrafią odmówić obowiązkom, martwią się, że po powrocie będzie więcej pracy i obawiają się, że mogą stracić pracę.

Zagrożenia związane z pracoholizmem

Nie ustalono, czy problemy ze zdrowiem psychicznym powodują pracoholizm, czy też pracoholizm powoduje problemy ze zdrowiem psychicznym, ale nie ulega wątpliwości, że istnieje między nimi korelacja.

Ostatnie badania, zbierające dane od ponad 16 000 dorosłych, znalazły wiele powiązań między zdrowiem psychicznym a pracoholizmem. W porównaniu do ogółu populacji pracoholicy mieli wyższe wskaźniki ADHD, OCD, lęku i depresji.

Związek z zaangażowaniem

Podobnie jak w przypadku pracoholizmu, istnieje niewiele badań na temat związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zaangażowaniem pracowników a ich dobrym samopoczuciem, ale istnieje korelacja. Ostatnie badanie Gallupa wykazało, że zaangażowani pracownicy znacznie częściej rozmawiają ze swoimi przełożonymi o swoim samopoczuciu:

Źródło: Gallup

Stwierdzono również, że zaangażowani pracownicy częściej korzystają z kategorii wellness w porównaniu do wszystkich pracowników.

Źródło: Gallup

Niezależnie od przyczyn (pracoholizm, brak zaangażowania, stygmatyzacja lub słabe przywództwo) zdrowie psychiczne ma ogromne konsekwencje finansowe i nie zniknie w najbliższym czasie. Pojawia się więc pytanie, co można zrobić.

Organizacja zdrowa psychicznie

Zaangażowanie

Patrząc na dane widzimy, że zaangażowanie pracowników ma pozytywny wpływ na ich samopoczucie. Menedżerowie, liderzy i przełożeni muszą kontynuować wysiłki zmierzające do poprawy poziomu zaangażowania, aby zwiększyć dobre samopoczucie pracowników i stworzyć relacje, w których pracownicy czują się swobodnie wyrażając swoje problemy.

Kultura/stygmat

Częścią rozwiązania jest zmiana kultury firmy tak, aby była bardziej akceptująca i otwarta na choroby psychiczne. Ta akceptacja i otwartość doprowadzi do zmniejszenia stygmatyzacji związanej z problemami zdrowia psychicznego.

Częścią tej zmiany kultury mogą być praktyki wellness, takie jak medytacja i joga, skierowania do specjalistów od zdrowia psychicznego, poprawa EAP i szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego. Może to również obejmować oświadczenia o niedyskryminowaniu pracowników cierpiących na choroby psychiczne.

Szkolenie

Zarówno liderzy, jak i pracownicy skorzystaliby z większej ilości szkoleń na temat zdrowia psychicznego. Liderzy i menedżerowie muszą być przeszkoleni w zakresie rozpoznawania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i rozwiązywania problemów z pracownikami. Muszą znać znaki ostrzegawcze, a także powody, dla których należy zająć się tymi potrzebami.

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie rozpoznawania własnych problemów ze zdrowiem psychicznym, a także tego, co mogą zrobić, aby poprawić swoje samopoczucie. W ramach szkolenia, pracodawca może poinformować, że pracownicy mogą rozmawiać o swoich problemach i o tym, jakie są możliwości wsparcia w firmie.

Ocena

Niektóre firmy mogą być w stanie ocenić swoich pracowników pod kątem trudności. Istnieją różne rodzaje ankiet i kwestionariuszy, które mogą pomóc w ocenie zdrowia psychicznego lub czynników ryzyka dla zdrowia psychicznego. Pracodawcy mogą korzystać z nich, aby być proaktywnym w kwestiach zdrowia psychicznego. Istnieje również wiele aplikacji i programów online, które mogą pomóc pracownikom śledzić ich własne samopoczucie.

Firmy mogą również próbować śledzić prezenteizm i pracoholizm, aby ocenić, jak często się pojawiają i dlaczego. Oba te czynniki odgrywają rolę w zdrowiu psychicznym, a zajęcie się nimi może wpłynąć na obciążenie finansowe firmy związane ze zdrowiem psychicznym.

Leczenie

Niektóre firmy mogą skierować się do specjalistów zdrowia psychicznego, podczas gdy inne mogą zatrudnić specjalisty zdrowia psychicznego dla organizacji. Tak czy inaczej, badania stwierdzają, że leczenie zdrowia psychicznego nie działa.

Po zaledwie trzech tygodniach leczenia zdrowia psychicznego liczba pracowników, które mogą być zdiagnozowane z chorobą psychiczną spadła o 50%.

Nawet tylko jedna sesja z profesjonalistą zdrowia psychicznego może poprawić wydajność i zdrowie psychiczne.

Aby leczenie zdrowia psychicznego było skuteczne, pracownicy muszą również być gotowi przyznać się do problemu i pracować nad nim. Chociaż te interwencje nie rozwiążą wszystkich problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w organizacji, mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemu stygmatyzacji, byciu liderem zmian i rozpoczęciu procesu oszczędzania miliardów dolarów.

Pobierz eBook i dowiedz się, jak wykorzystać neuronaukę, aby przyciągnąć odpowiednie talenty, zatrzymać pracowników o wysokiej wydajności i wspierać zespoły oparte na współpracy.

Obraz na licencji Depositphotos